محسن هاشمی: وحدت در تکصدایی نیست / وحدتی ارزشمند است که از سلایق گوناگون برخاسته شود، نه اینکه با حذف دیدگاه‌های مختلف فقط یک سلیقه و نظر تکرار شود انتخاب
 توضیحات کدخدایی درباره ردصلاحیت نمایندگان: فردی روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را از میان لیدر‌های انتخاباتی خویش منصوب کرده / فرد دیگری ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده؛ او امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی انتخاب
 هزینه‌های تبلیغاتی باید در سامانه مالی انتخابات ثبت شود مهر
 توضیحات کدخدایی درباره ردصلاحیت نمایندگان: فردی روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را از میان لیدر‌های انتخاباتی خویش منصوب کرده / فرد دیگری ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده؛ او امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی انتخاب
 تمایل ولیعهد انگلیس برای سفر به ایران افکار نیوز
 هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی باید به تایید هیات مرکزی نظارت برسد مهر
 امیری: خاورمیانه و اروپا مدیون«سردار سلیمانی» است مشرق
 هزینه هر نامزد انتخابات باید به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد مهر
 تعیین منابع مالی قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی مشرق
 منابع قانونی تامین مالی تبلیغات نامزد‌های انتخابات مجلس تعیین شد افکار نیوز