قطر برای کاهش دما، تهویه هوای فضای باز نصب می‌ کند!

عقل سلیم می‌گوید تهویه هوا باید در فضای بسته نصب شود و احتمالا همه ما جز این تصوّری نداریم! اما گرمای هوا آن‌قدر در قطر آزاردهنده است که مقامات این کشور تصمیم گرفته‌اند واحدهای تهویه هوا را در فضای باز، خیابان‌ها و بازارها نصب و راه‌اندازی کنند. دمای هوا به بیش از 45 درجه سانتی گراد رسیده است و با توجه به اینکه جام جهانی فوتبال در ماه نوامبر (اواخر آبان) برگزار می‌شود، باید برای این گرمای شدید فکری کرد.