ویرانه‌های قرن هجدهم به یک خانه فوق مدرن تبدیل شد!

این خانه شخصی در اسکاتلند داخل ویرانه‌های سنگی موجود از یک خانه رعیتی قدیمی ساخته شده و چشم‌اندازی زیبا به سوی شمال و به سمت پایین دو دره دارد. این خانه که در منطقه‌ای دور از حومه شهر واقع شده است، با یک پوشش عایق‌بندی عالی و استفاده از انرژی خورشیدی ساخته شده است.