تحقیقات درباره اتهامات آزارهای جنسی مدیران ارشد گوگل آغاز شد

شرکت آلفابت در واکنش به شکایات سهامداران تحقیقاتی را درباره اتهامات آزار جنسی علیه مدیران ارشد گوگل و نحوه برخورد هیئت مدیره شرکت با آنها انجام می دهد.

مدیران, اتهامات, درباره, تحقیقات