در طرح تبدیل سایپا، بجای رنو ساندرو اتوماتیک، کیا سراتو دریافت کنید

گروه خودروسازی سایپا به دنبال عدم امکان تحویل ساندرو به مشتریان خود، طرح تبدیل آن با خودروی کیا سراتو مونتاژ داخل را کلید زده و مشتریان می توانند به تعداد بسیار محدودی، بجای رنو ساندرو اتومات خودروی کیا سراتو را دریافت کنند، هرچند این طرح براساس ...

دریافت, اتوماتیک،, ساندرو, سایپا،