حکم دارابی برای ۴ کارگردان صاحب‌نام

نام کارگردانان صاحب‌نامی چون "بهروز افخمی"، "احمدرضا درویش"، "نرگس آبیار" و "سعید سلطانی" در اعضای جدید شورای عالی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما دیده می‌شود.

صاحب‌نام, کارگردان, دارابی