زمان بتن‌ریزی دومین راکتور هسته‌ای در بوشهر

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر گفت: عملیات بتن‌ریزی دومین راکتور هسته‌ای در بوشهر هفته آینده آغاز می‌شود.

هسته‌ای, راکتور, بتن‌ریزی