وزیر بهداشت به صورت سرزده از بیمارستان زعیم بازدید کرد

پاکدشت- وزیر بهداشت با حضور در پاکدشت به صورت سرزده از بیمارستان زعیم بازدید کرد .

بازدید, بیمارستان, بهداشت