جزئیات وحشتناک از تلف شدن گوسفند مرودشت / چه رازی پشت این ماجرا است؟

رکنا: مدیر کل دامپزشکی فارس گفت: آب آلوده عامل تلف شدن ۱۰۷ گوسفند در مرودشت است.

مرودشت, گوسفند, وحشتناک, جزئیات