پس لرزه ها نگرانی وقوع زلزله های بزرگ را از بین می برد

تبریز- رئیس ستاد مدیریت بحران با اشاره به وقوع بیش از ۶۰ پس لرزه در میانه و شهرهای اطراف گفت: پس لرزه ها نگرانی وقوع زلزله های بزرگ را از بین می برد.

نگرانی