چه اتفاقی برای قاتل جنجالی شوش پای چوبه دار افتاد؟

حوادث رکنا: رئیس دادگستری شوش گفت: اعضاء شورای حل اختلاف ویژه عشایر با تلاش و کوشش بی وقفه خود توانستند با جلب رضایت اولیاء دم، قاتلی را پس از ۱۱ سال را از چوبه دار نجات بدهند.

افتاد؟, جنجالی, اتفاقی