هشدار درباره طرح آمریکا برای برهم زدن امنیت بغداد

تکذیب ارسال گاز اشک آور از ترکیه به عراق، ادامه تجمعات اعتراضی در برخی مناطق، جزئیات نشست آتی پارلمان،تاکید بر دشواربودن توافق گروه‌های سیاسی درباره گزینه جایگزینی عبدالمهدی از جمله خبرهای عراق است.

آمریکا, درباره