دستور تولیت آستان قدس برای کمک‌رسانی به مناطق زلزله‌زده

تولیت آستان قدس رضوی برای کمک‌رسانی به مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی دستورهای ویژه‌ای صادر کرد.

زلزله‌زده, کمک‌رسانی