پهپاد کمان ۱۲؛ تیری زهرآگین و آماده نابودی دشمنان

فناوری ساخت پهپاد‌ها به قدری گسترش یافته است که از آن‌ها به طور گسترده در زمینه‌های مختلف کاربردی استفاده می‌شود.

دشمنان, نابودی, زهرآگین