رستوران موقت «سفارش‌ های اشتباهی» در توکیو و طرفداران بسیارش!

همه هنگامی‌که بیرون از خانه و در رستوران شام می‌خورند، انتظار دارند همان چیزی را که سفارش می‌دهند برایشان بیاورند. اما اگر قصد دارید در رستوران موقت سفارش‌های اشتباهی در توکیو غذا بخورید، باید در انتظاراتتان تجدید نظر کنید. کارکنان این غذاخوری همگی بیماران دمانس هستند که به همین دلیل، ممکن است سفارشتان را کاملا اشتباه برایتان بیاورند!

بسیارش, طرفداران, اشتباهی, سفارش‌, رستوران