از کلیسای وانک، مشهورترین جاذبه اصفهان، چه می دانید؟

یکی از استان‌های ایران که در زمینه های زیادی نام آور بوده و هست،  اصفهان است. این شهر مملو از زیبایی‌های بیشماری است که هر کدام از آنها در بطن خود تاریخی نهفته دارند. در قلب این شهر جاذبه‌ای آرام گرفته است که در عین زیبایی، مامنی برای عده‌ای شد و آنان را از استبداد زمانه‌ی خود در امان نگه داشت.

دانید؟, اصفهان،, مشهورترین, کلیسای