حافظیه، الماسی که بر شیراز خوش می درخشد!

شیراز میزبان یکی از نام‌آوران بی‌نظیر ایران است، خواجه شمس‌ الدین محمد که به حافظ شیرازی مشهور است، از بزرگترین شاعران نغزگوی و گویندگان بزرگ جهان بشمار می آید. او متولد سال 727 هجری قمری است و در سال 792 هجری قمری به دیار باقی شتافت.

الماسی, حافظیه،