قیمت برخی کالاها حباب دارد/بازرسی‌ها در بازار تشدید شد

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قیمت برخی کالاها در بازار، حباب دارد، گفت: احتمال افزایش لجام گسیخته قیمتها وجود داشت که با تشدید نظارت و بازرسی‌ها در بازار، کنترل لازم صورت گرفت.

داردبازرسی‌ها, کالاها