هر آنچه که باید در مورد آنفلوانزا در کودکان بدانید

ودکان توانند هر سال قبل از شروع مدرسه سرماخوردگی های زیادی را تجربه کنند. با این حال، آنفولانزا می تواند این دردها را به سطح بالاتر و بالقوه بسیار جدی تر برساند.معمول است که کودکان بسیار کوچک هر ساله بارها و بارها به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن و تمایل به قرار دادن همه چیز در دهانشان، بیماری را تجربه کنند.

بدانید, کودکان, آنفلوانزا