ملاحظه رادیو در طنزپردازی رعایت هنجارهاست/ شبکه «نسیم» یار «صدا»

حمیدرضا شاه‌آبادی معاون صدای سازمان صداوسیما تاکید کرد ملاحظه اصلی رادیو در حوزه تولید برنامه‌های طنز رعایت هنجارها است.

هنجارهاست, ملاحظه