فیلم/ ماجرای قیل و قال رسانه‌های معاند با آمار متغیرشان!

چند روزی است که رسانه‌های لندنی و سعودی فضاسازی گسترده‌ای را درباره جان باختگان آشوب‌های اخیر به راه انداخته‌اند. تا به حال چند بار آمار و ارقام خود را تغییر داده‌اند. اما واقعیت ماجرا چیست؟

متغیرشان, رسانه‌, ماجرای