فیس بوک به کاربران امکان می دهد تمام تصاویر خود را به گوگل فوتوز بفرستند

فیس بوک امکانی جدید را برای کاربران خود فعال کرده است که از طریق آن تمامی تصاویری که در این شبکه اجتماعی دارند به راحتی به گوگل فوتوز ارسال کنند.

بفرستند, کاربران