حمایت سؤال‌برانگیز نوبخت از معافیت مالیاتی چهره‌های مشهور

درحالی که برخی از بازیگران مشهور سینما صاحب درآمدهای نجومی هستند، محمدباقر نوبخت، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه از معافیت مالیاتی آنها حمایت کرد.

مالیاتی, معافیت, سؤال‌برانگیز