پوست خربزه زیر پای دولت /حجاریان: دولتمردان استعفا دهند

اظهارات سعید حجاریان چند روز پس از سخنان مشاور خاتمی درباره لزوم استعفای روحانی و برخی وزرا، از نقشه افراطیون مدعی اصلاحات برای فرمانی کردن دولتی حکایت می‌کند که آن را رحم اجاره‌ای می‌خواندند.

استعفا, دولتمردان, حجاریان