طلاق عاطفی!

حوادث رکنا: روزگارم سیاه شده است اکنون چهار سال از روزی می گذرد که همسر برادرم رازی را برایم فاش کرد و زندگی ام را به نابودی کشاند به گونه‌ای که ...