از اعتراضات و مطالبان به حق مردم حمایت می‌کنیم

فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه اغتشاش و اغتشاشگران محکوم هستند، گفت: از اعتراضات و مطالبات به حق مردم حمایت می‌کنیم.

مطالبان, اعتراضات