بیرجند| وقتی ارزش افزوده "یاقوت کویر" به جیب چشم بادامی‌ها می‌رود!؟

سازگاری بالای درخت عناب با شرایط اقلیمی خراسان جنوبی عاملی است که سال‌های اخیر سطح زیرکشت این محصول را افزایش داده اما نبود صنایع تبدیلی و فرآوری ارزش افزوده این حجم از تولید را به جیب چشم‌بادامی‌ها سرازیر کرده است.

افزوده, بیرجند|