شناسایی پنج هزار و ۶۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل درخوزستان/ تراز منفی خوزستان در نقل و انتقالات فرهنگیان

استاندار خوزستان اظهار کرد: اجرای پروژه شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل برای سومین سال پیاپی انجام می‌شود. امسال ۲ هزار و ۱۶۵ کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدند. همچنین در طول سه سال  ۵ هزار و ۷۰۰ کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدند و در حال پرداخت هزینه تحصیل این دانش آموزان هستیم.

انتقالات, فرهنگیان, خوزستان, درخوزستان, بازمانده, شناسایی