ستارگان مدفون در تخت فولاد| نخستین دانشمندی که در تخت فولاد به خاک سپرده شد

بابا رکن‌الدین در زمان حیاتش در علم باطنی سرآمد علمای عصر خود بود و در یک کلام پیر معنوی اهل عرفان محسوب می‌شد؛ او نخستین دانشمند معروفی است که در تخت فولاد دفن شده‌است.

دانشمندی, نخستین, فولاد|, ستارگان