اهدای خون در قم کاهش یافت/ کمبود ذخایر خونی

قم - معاون فنی اداره کل انتقال خون قم گفت: ۲۶ هزار و ۳۴۹ نفر طی امسال در قم خون اهدا کرده‌اند در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل ۲۷ هزار و ۴۷ نفر بود و کاهش ۲ و ۶ دهم درصدی داشته است.