کشف ۴۰۰سرقت از ادارات دولتی

رئیس پلیس آگاهی گیلان اعلام کرد: امسال ۴۰۰سرقت از ادارات دولتی کشف شده است. نوشته کشف ۴۰۰سرقت از ادارات دولتی اولین بار در گیل خبر. پدیدار شد.

ادارات, ۴۰۰سرقت