گزارش ۹ ماه شرکت‌ها کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاران بود

تهران - ایرنا - یک کارشناس بازار سرمایه گفت: گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها مربوط به دوره‌ای بود که شاهد رکود در اقتصاد کشور بودیم، بنابراین گزارش‌های منتشر شده کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاران در بازار بوده است.

سرمایه‌گذاران, انتظار, شرکت‌ها