مباحثه داغ برسر «دیدن این فیلم جرم است»/ اکران کنید تا نقد کنیم

مسعود فراستی و محمد قوچانی ضمن طرح صریح نقدهایی نسبت به فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» از سیاست سازمان سینمایی در جلوگیری از اکران عمومی این فیلم انتقاد کردند.

مباحثه