سیاحت در سرزمین هزارچشمه

سمنان- ایرنا- «اِدَلوا» یکی از قدیمی‌ترین آبادی‌های چندهزارساله با چشمه‌سارهای فراوان و پرآب، مناظر بکر و بسیار زیبا و کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده‌ در استان سمنان است که روایت‌ها از کشتار همه مردم ساکنش به روزگار حمله ترکمانان به ایران حکایت دارد.

هزارچشمه