از جزئیات معامله قرن اطلاعی نداریم/موضع اردن ثابت است

وزیر خارجه اردن گزارش های منتشر شده در خصوص اینکه کشورش در جریان جزئیات طرح آمریکایی معامله قرن قرار گرفته رد کرد.

نداریمموضع, اطلاعی, معامله, جزئیات