حزب دولتی آلمان: ترامپ فردی خودشیفته و بی مسئولیت است

رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان با اشاره به سخنرانی ترامپ در اجلاس داووس وی را فردی خودشیفته و بی مسئولیت ارزیابی کرد که مسائل را درک نمی‌کند.

مسئولیت, خودشیفته