نمایندگان صهیونیست با سفر نتانیاهو به آمریکا مخالف هستند

تعدادی از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی نسبت به سفر نخست وزیر این رژیم به آمریکا در شرایط کنونی ابراز مخالفت کردند.

آمریکا, نتانیاهو, صهیونیست, نمایندگان