ساخت اندام‌های تولید زهر مار در آزمایشگاه

تهران- ایرنا- محققان دانشگاه اوترخت هلند توانستند نمونه‌های کوچکی از اندام‌های مار را در آزمایشگاه رشد دهند که قابلیت تولید زهر را دارند.

آزمایشگاه, اندام‌