دعوا برای خرید کتاب «مثنوی‌معنوی» مولانا در تاجیکستان/ عکس

یکی از خبرنگاران تاجیکستانی عکسی را منتشر کرده که مردم برای خرید کتاب مولانا دعوا می کنند.

تاجیکستان, مولانا