«نت برگ» و «تخفیفان» ادغام شدند

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان سرمایه‌گذار هلدینگ کسب‌وکار نوین ایرانیان گفت: برنامه ما این است تا دو شرکت نت‌برگ و تخفیفان را طی یکی، دو سال آینده وارد بورس کنیم.

تخفیفان