وام نوسازی بافت فرسوده 170 میلیون تومان شد/ نرخ سود 9 تا 18 درصدی وام جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به 170 میلیون تومان با نرخ سود 9 تا 18 درصدی خبر داد.

فرسوده, نوسازی