دیوارهایی که به دروازه هایی رو به جهانی دیگر تبدیل شدند! +تصاویر

هنرمند خیابانی، بانام ایزی ایزون از کشور اروپایی مولداوی، با واردکردن عشقش به کیهان در نقاشی‌هایش، سبکی خاص را که کاملاً منحصر به خود اوست به وجود آورده است. این هنرمند مولداویایی، با کالی گرافی و اجرای خوب تصورات خود، دیوارها را به‌گونه‌ای به تصویر می‌کشد که گویا می‌خواهد ما را به جهانی دیگر ببرد. به نظر می‌رسد که دروازه‌های وی به ابعاد جدیدی باز می‌شود و او از ما می‌خواهد که به آن‌ها وارد شویم.

دروازه