روایت بازیگر فیلم «لباس شخصی» از شخصیت «یاسر»

بازیگر نقش اول فیلم سینمایی «لباس شخصی» گفت: شخصیت یاسر که من آن را ایفا کردم ما به ازا واقعی دارد اما هیچ وقت نرفتم که او را ببینم.

بازیگر