تعداد مبتلایان و نوع سرطان کودکان در کشور ما شبیه کشورهای اروپایی و امریکا است

تهران - ایرنا - رییس انجمن خون و سرطان کودکان ایران به آمار کودکان مبتلا به سرطان در کشور اشاره کرد و گفت: تعداد مبتلایان و نوع سرطان در کشور ما شبیه کشورهای اروپایی و آمریکا است.

امریکا, اروپایی, کودکان, مبتلایان