هدف تامزآپ توانمندسازی افراد برای تبدیل ایده به تولید است

تهران- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هدف "تامزآپ" آموزش و توانمندسازی افراد و تیم‌ها برای تبدیل ایده‌ها به کسب و کارهای قابل سرمایه‌گذاری است.

توانمندسازی, تامزآپ