سلامت روزه‌داری به برنامه آموزشی دانشکده‌های پزشکی افزوده می‌شود

تهران - ایرنا - رییس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: از تاسیس برخی از دانشکده‌های پزشکی در کشور سالهای زیادی می گذارد اما چندان به فکر موضوعات سلامت روزه‌داری نبودند با تلاش وزارت بهداشت از سال آینده این موضوع وارد برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های پزشکی می‌شود.

افزوده, دانشکده‌, آموزشی, برنامه, روزه‌داری