اعتبارات ناکافی ؛ غصه هرساله ستاد خدمات سفر مازندران

ساری - ایرنا - ناهمخوانی میان خدماتی که مازندران در سطح ملی به گردشگران ارائه می‌دهد با اعتباراتی که به این استان تعلق می‎گیرد، همه ساله در فصول گردشگری بویژه تعطیلات نوروزی به قصه محافل و غصه دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

مازندران, هرساله, ناکافی, اعتبارات