نمایندگان کنگره آمریکا چه هدفی از استیضاح ترامپ داشتند؟

رکنا: کارشناس مسائل آمربکا با بیان اینکه ترامپ سومین رئیس جمهوری است که در آمریکا استیضاح و تبرئه شد، گفت: نمایندگان کنگره می‌دانستند که این استیضاح شکست می‌خورد، ولی می‌خواستند آبروی ترامپ را ۹ ماه مانده به برگزاری انتخابات این کشور، ببرند تا او در زمان انتخابات قدرتی نداشته باشد و ضعف هایش آشکار شده باشد.

داشتند؟, استیضاح, آمریکا, نمایندگان