ساخت ۳۳ سد جدید تا پایان دولت تدبیر و امید در کشور

معاون آب و آبفا وزارت نیرو گفت: ۳۳ سد جدید تا پایان دولت تدبیر و امید در کشور ساخته می شود.