عطرافشانی و گل‌باران مزار شهدای ادیان توحیدی

ایرنا- تهران- چهاردهمین آیین ملی عطر افشانی و گل‌باران مزار شهدای ادیان توحیدی پنجشنبه 17 بهمن با حضور انوشیروان محسنی بندپی در قبرستان ارامنه برگزار گردید. عکس ژنیا و ژوانا ابدیان

توحیدی, گل‌باران, عطرافشانی